Όλα ξεκίνησαν με ένα "big bang ανθρώπων και ιδεών" με εστίαση σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ως πεδίο εξέχουσας σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας συνολικά.
«Innovation Designed in Greece» με την υπογραφή του Corallia
 • Η γένεση της ιδέας βασίστηκε στο όραμα αλλαγής του υφιστάμενου περιβάλλοντος για τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να αναπτυχθούν οι επιστήμες, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.
 • Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε το 2006 με τη δημιουργία και ανάπτυξη του πρώτου επιχειρηματικού cluster καινοτομίας στην Ελλάδα (Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής / mi-Cluster).
 • Η επέκταση επιβεβαιώθηκε με την εδραίωση και τη δυναμική πορεία του mi-Cluster, την οποία ακολούθησαν η σύσταση και ανάπτυξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών το 2009 (si-Cluster) και του Συνεργατικού Σχηματισμού Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών το 2011 (gi-Cluster).
Βασικό πυλώνα στήριξης της καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτέλεσε η δημιουργία των InnoHubs, τα οποία βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις στην Αθήνα και στην Πάτρα:
 • Το α1-innohub ιδρύθηκε το 2007, αποτελώντας «επίκεντρο» καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στην πρωτεύουσα (Μαρούσι, Αθήνα).
 • Το π1-innohub λειτουργεί από το 2011 ως «γέφυρα» στην υψηλή τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα πλησίον του Πανεπιστημίου Πατρών (Καστρίτσι, Πάτρα).
 • Το α2-innohub άνοιξε τις πόρτες τους εντός του 2014 ως «κόμβος» δικτύωσης, υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας επίσης στο επιχειρηματικό κέντρο της πρωτεύουσας (Μαρούσι, Αθήνα).
Παράλληλα, η Νεανική Επιχειρηματικότητα αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια άξονα αναφοράς για το Corallia, το οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα όπως το egg - enter·grow·go (σε συνεργασία με τη Eurobank), το Educational Trip (σε συνεργασία με συλλόγους Ελλήνων φοιτητών κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού) κ.ά.
Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες σε τομείς όπως συνεργατικοί σχηματισμοί, κέντρα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα, πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης, το Corallia επενδύει στις Διεθνείς Συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.
Συμπληρωματικά στην κατεύθυνση της δομημένης υποστήριξης των μοντέλων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών, το Corallia παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες end-to-end παρακολούθησης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, που υλοποιούνται με τη λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, συμβάλλοντας παράλληλα στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μέσω των δράσεων του Corallia έως σήμερα, έχουν ήδη καταγραφεί απτά αποτελέσματα όπως:
 • Επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας [κοινοί προμηθευτές και κοινά κανάλια διανομής και προώθησης προϊόντων κλπ.]
 • Ενεργοποίηση επιχειρηματικών σχέσεων και κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και κατ' επέκταση επίτευξη οικονομίας σκοπού
 • Ανάπτυξη αλυσίδας αξίας στα οικοσυστήματα καινοτομίας
 • Αύξηση βιομηχανικών και εμπορικών συνεργασιών
 • Δημιουργία υπεραξίας για τις υπηρεσίες και προϊόντα

2016
 • Αναγνώριση ως καταλύτης Ανοικτής Καινοτομίας (ActInSpace, HackInnow, GameJam, CAPSELLA, FABSPACE, EOSC, κλπ)
 • Καθιέρωση ως ενδιάμεσος φορέας για χρηματοδότηση Clusters σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο (NEPTUNE, INCLUSILVER)
 • Συνεισφορά στη χάραξη πολιτικής στο χώρο των meta- Cluster, στις δια-τομεακές και διασυνοριακές Αλυσίδες Αξίας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο
 • Καθιέρωση ως Ειδήμων Διεθνοποίησης Cluster (ESCIP, SPACE2ID, κλπ).
 • Προώθηση του ελληνικού τομέα υψηλής τεχνολογίας σε διεθνείς αγορές (Toulouse Space Show, CES, Future n Seine, IOT World Congress, European Innovation Week)
 • Καθιέρωση της πρωτοβουλίας meta-Cluster/SPACE4GLOBE με τη συμμετοχή των si- / gi-Clusters
 • Έγινε μέλος του Δικτύου COPERNICUS Relay και Academy
 • Επέκταση των MoUs με Ευρωπαϊκά Cluster(Madrid ICT-Audiovisual Cluster/Spain, SPACE PL/Poland, IMAGINOVE/France)
 • Αναγνώριση ως το πιο επιτυχημένο Ελληνικό NSRF 2007-2013 RDI πρόγραμμα (mi-Φ2)
 • Επιτυχημένη υλοποίηση όλων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Cluster (gi, mi, si)
 • Επέκταση των Cluster Ambassador Προγραμμάτων με Research Ambassador
 • Επέκταση του Προγράμματος EduTrip με ένα ακόμη Πανεπιστήμιο (Princeton)
 • Οργάνωση του 1ου Citizen’s debate για την ESA με μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα κράτη μέλη
 • Το Corallia έλαβε διάκριση στα Business IT Excellence Awards 2016
 • Το egg έλαβε τη διάκριση "Best European Practice Supporting Youth Self-Employment" και βραβεύτηκε ως «Best Initiative» στα Startupper Awards 2016

2015
 • Έναρξη του προγράμματος Cluster Ambassador (πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με ευρωπαϊκά clusters)
 • Ένταξη του gi-Cluster στην πρωτοβουλία NEM (New European Media)
 • Αναφορά ανάμεσα στις τέσσερις πιο επιτυχημένες και αποτελεσματικές εφαρμογές της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Ευρώπη
 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του gi-Cluster και του Cap Digital
 • Ένταξη του mi-Cluster στην πανευρωπαϊκή συμμαχία «Silicon Europe Alliance»
 • Επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Πρόεδρου François Hollande στα γραφεία του Corallia
 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του mi-Cluster και του Minalogic
 • Τιμητική διάκριση "Honorary Export Distinction“ στα Greek Export Awards 2015
 • Βράβευση ως “Creative Innovation” στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-Com World, τη σημαντικότερη διοργάνωση στη Ν.Α. Ευρώπη για τις ψηφιακές τεχνολογίες
 • Βράβευση με το Gold Label της Αριστείας Διοίκησης Συνεργατικών σχηματισμών με υψηλή επίδοση από το gi-Cluster και το si-Cluster
 • Βράβευση με το Silver Label της Αριστείας Διοίκησης Συνεργατικών Σχηματισμών με υψηλή επίδοση από το mi-Cluster

2014
 • Αναγνώριση μεταξύ των πιο καινοτόμων πρωτοβουλιών στην Ελλάδα σε Δελτίο Τύπου της ΕΕ [Corallia: «κάνει την καινοτομία δυνατή στην πόλη σας» | egg: «εισαγωγή της νοοτροπίας των start-ups στην Ελλάδα»]
 • Προκήρυξη του 2ου κύκλου του προγράμματος egg – enter•grow•go σε συνεργασία με τη Eurobank
 • Διάκριση μεταξύ των πιο επιτυχημένων επιτευγμάτων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Επίσημες επισκέψεις στο Corallia στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ (J.C. Juncker, COREPER Ι, Ομάδα Διαρθρωτικών Δράσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε.)
 • Διάκριση του si-Cluster, ως η πιο καινοτόμα πρωτοβουλία του 2013 στα "Tech Excellence Awards 2013"
 • Έκθεση των προϊόντων και παρουσίαση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων του mi-Cluster σε συνέδριο στο πλαίσιο του Προγράμματος Φ2-ΕΕΤΣΣΜ
 • Δράσεις διαμόρφωσης και επικοινωνίας του Greek Start-Up Manifesto (με την υποστήριξη της ΕΕ & σε συνεργασία με άλλους φορείς) για την ελληνική start-up σκηνή
 • Επέκταση του δικτύου των Κέντρων Καινοτομίας με την έναρξη λειτουργίας του α2-innohub στην Αθήνα για τη φιλοξενία του gi-Cluster και si-Cluster
 • Σύναψη στρατηγικών συμφωνιών του si-Cluster με το Aerospace Valley και το Apulia Space Cluster (DTA)
 • Πλήρες μέλος του δικτύου καινοτομίας ΕΒΝ και απόκτηση πιστοποίησης αριστείας EU|BIC
 • Χάραξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Δημιουργική Οικονομία με προεκτάσεις στον Τουρισμό και στον Πολιτισμό
 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Cross-Innovation και του gi-Cluster
2013
 • Συνεργασία με τη δεύτερη γενιά από το European Cluster Observatory
 • Εκκίνηση του πρώτου και πλέον φημισμένου επιταχυντή στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Eurobank (the egg – enter•grow•go)
 • Παρουσίαση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική"
 • Συντονισμός του European Semiconductor Cluster Consortium
 • Υπογραφή σύμβασης για την ίδρυση του τρίτου innohub (α2-innohub) για τη φιλοξενία του gi-Cluster και si-Cluster
 2012
 • Ηγέτης στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας ΝΑ Ευρώπης μεταξύ Φορέων-Αρωγών (Συνεργατικών Σχηματισμών)
 • Βράβευση με το Bronze Label της Αριστείας Διοίκησης Συνεργατικών Σχηματισμών με υψηλή επίδοση από το gi-Cluster και το si-Cluster
 • Βράβευση με το Bronze Label της Αριστείας Διοίκησης Συνεργατικών Σχηματισμών με υψηλή επίδοση από το mi-Cluster
2011
 • Εγκαίνια του δεύτερου Κέντρου Καινοτομίας στην Δυτική Ελλάδα (π1-innohub)
 • Έναρξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (gi-Cluster)
2010
 • Ανάδειξη καλής πρακτικής στην ειδική έκδοση του General Directorate των περιοχών της ΕΕ και της έκδοσης "Investing in our Region"
 • Ανάδειξη καλής πρακτικής για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών στην Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ
 • Οργάνωση του πρώτου Educational Trip σε συνεργασία με τον φοιτητικό οργανισμό του Stanford
2009
 • Βράβευση στα RegioStars 2009 Awards
 • Έναρξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)
2008
 • Πιστοποίηση ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο ΕΣΠΑ / Πιστοποίηση με ISO 9001:2000
 • Διεθνής καλή πρακτική στο πλαίσιο του OP Competitiveness
 • Εκκίνηση μιας εκ των σημαντικότερων παρεμβάσεων στην ανάπτυξη των clusters στην Ελλάδα (Φάση-2 Μικροηλεκτρονικής)
 • Βράβευση ανάμεσα σε 40 καλές πρακτικές Ευρώπης από την DG Enterprise & Industry
2007
 • Εγκαίνια του πρώτου Μονοθεματικού Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα (α1-innohub) στο Μαρούσι
2006
 • Εκκίνηση του πρώτου διεθνούς προγράμματος cluster στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας σε αγορές με εξαγωγικό προσανατολισμό (Φάση 1 Μικροηλεκτρονικής)
 • Έναρξη του πρώτου επιχειρηματικού τεχνολογικού συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας στην Ελλάδα (mi-Cluster)
2005
 • Ίδρυση του Corallia ως την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (HTCI)
2003
 • Οι ιδρυτές συμφωνούν σε κοινή Αποστολή για να ενσαρκώσουν το όραμα της επιχειρηματικότητα και της «Χαρά της Δημιουργίας», να αναστρέψουν τη διαρροή ταλέντων και να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και κατασκευή προϊόντων "Innovation Made in Greece" για τις παγκόσμιες αγορές
 
Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.