Επικοινωνία 

κα Κίκα Καλογεροπούλου, Τμήμα Διαχείρισης Έργων, ΕΚ "Αθηνά"
Email: kika@imis.athena-innovation.gr
Τηλ.:210 6875300
 
Δρ Παναγιώτης Μαχαίρας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα 15784
Email: macheras@athena-innovation.gr
Τηλ.: +30 210 7274026
Fax: +30 210 7274027